SCHRIJF U IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

* verplichte velden

Privacy Policy

1. Inleiding

De website www.clarisonic.nl (hierna de website) is eigendom van en wordt bestuurd door L’Oréal Belgilux NV, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 16 124 227,79 euro, ingeschreven in het RPR Brussel onder nummer 4403, met intracommunautair BTW nummer: BE 0403.136.453, met maatschappelijke zetel: Keizer Karellaan 584 te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Brussel, handelend namens haar afdeling en haar merk CLARISONIC, heet u van harte welkom op haar website www.clarisonic.nl om u meer te vertellen over de producten van CLARISONIC.

CLARISONIC kan occasioneel haar privacybeleid aanpassen en deze veranderingen publiceren op deze pagina zodat u steeds op de hoogte bent van de gegevens die CLARISONIC verzamelt, het gebruik dat ze hiervan maakt en de omstandigheden waarin ze deze informatie verspreidt. CLARISONIC kan u op de hoogte brengen via haar home pagina wanneer dergelijke veranderingen zich voordoen. CLARISONIC nodigt u evenwel uit om haar privacybeleid regelmatig na te gaan om de veranderingen te kennen.

De website kan links bevatten naar derde websites die een belang vertegenwoordigen voor de gebruikers van de website. Indien u klikt op deze links, verlaat u de website. CLARISONIC heeft geen enkel recht ten aanzien van deze websites noch enig zicht op hun beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dewelke kan verschillen van deze van CLARISONIC. CLARISONIC weigert iedere verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze websites van derden.

De persoonsgegevens die u wenst te verstrekken aan derden of die door hen zijn verzameld zijn niet gedekt door de huidige verklaring van CLARISONIC met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Alvorens enige persoonlijke informatie mee te delen aan een vennootschap nodigen wij u uit om inlichtingen in te winnen over hun privacybeleid.


2. Verzameling van persoonsgegevens

Om beter tot uw dienst te zijn en te beantwoorden aan uw noden en belangen, verzamelt, verzendt en gebruikt CLARISONIC uw persoonsgegevens, onder het voorbehoud u te hebben bericht en uw toestemming te hebben verkregen, en, desgevallend, na registratie bij de locale autoriteiten voor de bescherming van gegevens.

Wat de persoonsgegevens betreft die u gehouden bent mee te delen aan CLARISONIC, kan het uw persoonsgegevens betreffen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail, maar ook uw financiële informatie (nummer van uw bankkaart) en andere bijzondere informaties (login, paswoorden, informatie omtrent facturatie, enz.)


3. Gebruik van persoonsgegevens

CLARISONIC kan van tijd tot tijd de informatie die u haar hebt verstrekt gebruiken voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om producten of bijkomende diensten te ontwikkelen of te bevorderen) In de mate dat u uw voorafgaandelijke toestemming hebt gegeven, kan CLARISONIC de door u verstrekte gegevens delen met ander nauwkeurig uitgekozen bedrijven.

CLARISONIC ontwikkelt voortdurend producten en diensten op basis van informatie en reacties die ze ontvangt van de websitegebruikers en de gebruikers van haar producten en diensten. Het kan gebeuren dat CLARISONIC deze informatie met u deelt, waarbij ze u informeert over andere producten die volgens haar waardevol kunnen zijn en u mogelijk interesseren.

Indien u dergelijke berichten niet wenst te ontvangen, gelieve dit dan simpelweg te melden wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt of stuur CLARISONIC een e-mail naar het volgende adres:

Om beter te begrijpen hoe u en andere websitegebruikers, met de website omgaan en u op die manier een betere dienst te verschaffen, kan CLARISONIC uw persoonsgegevens ook gebruiken om de activiteit op de website te volgen.

Iedere keer CLARISONIC de persoonsgegevens verzamelt, spant CLARISONIC zich in om een link op te nemen naar het privacybeleid op de pagina in kwestie.


4. Het niet verdelen van de persoonsgegevens

Uw informatie zal enkel verdeeld worden onder de agenten, raadgevers, dienstverleners en andere bedrijven van de groep CLARISONIC. CLARISONIC verspreidt geen gegevens over uw individuele bezoeken op de website of persoonlijke informatie die uw identiteit vrijgeven aan andere derden zonder uw voorafgaandelijke toestemming of in de gevallen voorzien door de wet.


5. Beveiliging van de persoonsgegevens

Uw informatie zal bewaard worden op een intern gegevensbestand van L’Oréal waarop enkel de agenten en de werknemers van CLARISONIC toegang hebben.

De agenten of raadgevers die bij hun dienstverlening aan CLARISONIC toegang hebben tot de door u verstrekte gegevens, moeten deze informatie beveiligd en vertrouwelijk houden en ze zijn niet gemachtigd om deze te gebruiken voor andere doeleinden dan de dienstverlening die ze verzekeren voor CLARISONIC.

Het kan gebeuren dat de informatie die u meedeelt elektronisch wordt verstuurd naar servers die gelegen zijn buiten het land waar u oorspronkelijk uw gegevens hebt ingegeven. Bovendien, kan deze informatie gebruikt worden, bewaard worden en behandeld worden buiten het land waar u deze hebt ingegeven.

Evenwel er bestaat steeds een risico dat de landen naar waar deze informatie wordt overgemaakt niet onderworpen is aan een beschermingsbeleid inzake informatie dat even streng is als dat van België, Nederland en Luxemburg.

CLARISONIC neemt alle redelijke maatregelen met het oog op de bescherming van identiteitsgegevens die u verzendt naar de website, en om deze gegevens te beschermen voor ieder verlies, foutief gebruik en onwettige toegang, publicatie, aanpassing of vernietiging en dit overeenkomstig haar vertrouwensbeleid.

CLARISONIC wijst u op het feit dat geen enkele internet verbinding volledig zeker en onfeilbaar is. Het kan onder meer gebeuren dat een e-mail verstuurd naar of van de website weinig zeker is. Wees dus bijzonder voorzichtig wanneer u beslist welke informatie u overmaakt per e-mail aan CLARISONIC. In geval van gebruik van een wachtwoord, identificatienummers of andere toegangsmiddels tot de website, valt de bescherming van dezen onder uw verantwoordelijkheid.


6. Cookies

Wat zijn het ?

Een cookie is een klein bestandje dat een website stuurt naar het browser cookiebestand op de harde schijf van je computer, waardoor de website je herkent. Wij gebruiken ze om het navigeren op onze website te vergemakkelijken en om bepaalde functies uit te voeren. We gebruiken geen cookies om persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan die anderen zouden kunnen lezen of begrijpen. Wij gebruiken geen cookies om je internetgebruik te volgen nadat je onze site hebt verlaten.

Wil ik ze blokkeren ?

Omdat ze in de eerste plaats het gebruik van de website vergemakkelijken of bepaalde processen mogelijk maken, kan het blokkeren van cookies tot gevolg hebben dat je geen toegang hebt tot bepaalde delen van deze website. In de onderstaande tabel leggen we uit welke cookies we gebruiken en kun je met een knop de optionele cookies blokkeren. Er is ook een knop waarmee je de optionele cookies kunt accepteren.

Als je geen keuze maakt wordt je benaderd alsof je alle cookies op deze site hebt geaccepteerd. Uiteraard kun je bij volgende bezoeken van mening veranderen en met behulp van de knoppen je cookievoorkeur voor onze site wijzigen.

Als je alle cookies wilt begrenzen of blokkeren die ingesteld zijn door onze website (wat zoals gezegd tot gevolg kan hebben dat je geen toegang hebt tot bepaalde delen van de site of dat gebruik van de site minder gemakkelijk is), of door iedere andere website, kun je dit doen via je browserinstellingen. De Help functie in je browser kan je vertellen hoe.

Welke cookies worden gebruikt op deze site?

Cookies en status Naam Functie
Acceptatie cookies
(verplicht)
cookiesAccepted Hij registreert uw toestemming om cookies te accepteren op deze site. Hij bevat geen enkele persoonlijke informatie. Deze cookie blijft op uw computer wanneer de sessie is afgesloten.
Mededeling over het cookiebeleid
(verplicht)
onetime Hij registreert of het dialoogvenster over ons Cookiebeleid al aan u is getoond bij uw aankomst op de site, zodat het niet opnieuw wordt getoond. Hij verzamelt op anonieme wijze informatie met behulp van een unieke identifier. Hij vervalt bij het beëindigen van de sessie
Identificatie van de sessie
(verplicht)
ONDEMANDAUTH Hij is nodig om te kunnen navigeren van de ene naar de andere pagina en om de verbinding of verbreking met informatie tijdens uw bezoek aan de site te behouden. Hij verzamelt op anonieme wijze informatie met behulp van een unieke identifier. Hij vervalt na 20 min. inactiviteit of bij het afsluiten van uw bezoek.
Identificatie van de gebruiker
(optioneel)
User identification Deze cookie onthoudt uw landcode, uw gebruikersnaam en uw wachtwoord dat u bij uw vorige bezoek hebt gebruikt. Hij blijft op uw computer na het afsluiten van uw bezoek.
Google Analytics (optioneel) - utma
- utmb
- utmc
- utmz
Deze cookies verzamelen gegevens met betrekking tot uw navigatie. Ze worden door google op de site geplaatst om de wijze waarop bezoekers onze site gebruiken te analyseren. De verkregen informatie is anoniem en bevat o.a. het aantal bezoekers, en de herkomst en aard van de pagina's die bezocht zijn. Deze informatie wordt door google gebruikt om ons op de hoogte te houden over het bezoek aan onze site en ons te helpen de site te verbeteren.

7. Cookie Toestemming

Ik aanvaard de optionele cookies op deze site

Ik weiger de optionele cookies op deze site


8. Cookies van derden

Op onze website maken we gebruik van netwerking icoontjes en soms sluiten we video content in van websites zoals YouTube. Het gevolg hiervan is dat, wanneer u een pagina bezoekt met content van bijvoorbeeld YouTube of wanneer u inlogt op een sociaal netwerk via een van de desbetreffende icoontjes op onze website, u in contact kan komen met cookies van deze websites. Wij hebben geen controle over de verspreiding van deze cookies en u dient aldus de website van deze derde partij na te gaan voor meer informatie omtrent hun cookiebeleid.


9. Machtiging

Wanneer u de website gebruikt en uw gegevens verschaft, stemt u toe met:

(i) het verzamelen en het gebruik van uw persoonsgegevens door OAPLF zoals omschreven in deze verklaring, en

(ii) het overmaken van uw persoonsgegevens naar landen buiten de Europees Economische Ruimte.


10. Juistheid van de persoonlijke informatie

U kan de gegevens controleren die CLARISONIC bewaart op uw naam door een e-mail te sturen naar …. CLARISONIC zal het mogelijke doen om u deze informatie te verschaffen (die ze bewaart) binnen de tijdelijk wettelijk passende grenzen. U kan CLARISONIC ook verzoeken om alle feitelijke onjuistheden te verbeteren betreffende deze informatie of om eenders welk deel van de informatie te verwijderen uit de dossiers.


11. Contact

Indien u verdere vragen, opmerkingen of twijfels hebt over deze verklaring betreffende bescherming van de persoonlijke levenssfeer of over het gebruik van deze informatie op de website, of indien u een einde wenst te stellen aan deze communicaties, gelieve contact op te nemen met ons op de volgende manier: